Atılım Üniversitesi Kurumsal Arşivi
TypeAtılım University in The Press
Title
Kazakistan-Türkiye İlişkilerinde Yeni Dönem
KeywordsEurasia's rising star, Canseyit Tüymebayev, international relations
SourceBaşkent Gazetesi, 04-12-2014
LanguageTurkish
Inventory No1GK_2014_12_04_50
Galery