Atılım Üniversitesi Kurumsal Arşivi
TypeAtılım University in The Press
Title
İki önemli müteşebbis
KeywordsUniversity, development, Board of Trustees, Yalçın Zaim, İhsan Tarakçıoğlu, Ayhan Tan
SourceSabah Gazetesi Ankara Eki, 06-11-2008
LanguageTurkish
Inventory No1GK_2008_11_06_0054
Galery