Atılım Üniversitesi Kurumsal Arşivi
TypeAtılım University in The Press
Speaker(s)/Author(s)Aslı Uyur
Title
Atılım'da dersli açılış
KeywordsAcademic year, curriculum, first lesson, innovation, international education, Füsun Arsava, Abdurrahim Özgenoğlu
SourceSabah Gazetesi Ankara Eki, 24-09-2008
LanguageTurkish
Inventory No1GK_2008_09_24_0049
Galery