Atılım Üniversitesi Kurumsal Arşivi
TypeAtılım University in The Press
Speaker(s)/Author(s)İzzettin Çiçek
Title
' Legal görünümlü illegal' ifadesinin hukukta yeri yok
KeywordsMetin Günday, law, National security council
SourceZaman, 03-11-2014
LanguageTurkish
Inventory No1GK_2014_11_03_39
Galery