Atılım Üniversitesi Kurumsal Arşivi
TypeAtılım University in The Press
Title
Atılım'dan Urfa kitapları
KeywordsRare Books, books of Urfa, Edessa, project, Mehmet Çelik, Recep Yıldırım, Şinasi Gündüz, Nilüfer Ünal
SourceCumhuriyet Gazetesi Ankara Eki, 01-08-2008
LanguageTurkish
Inventory No1GK_2008_08_01_0044
Galery