Atılım Üniversitesi Kurumsal Arşivi
TypeAtılım University in The Press
Speaker(s)/Author(s)Nihat Karalar
Title
Kamu-Sen'de Diploma Sevinci !
KeywordsTük Sağlık Sen, Türk Büro Sen, graduation ceremony
SourceDost Haber, 20-10-2014
LanguageTurkish
Inventory No1GK_2014_10_20_27, 1GK_2014_10_20_27_1
Galery