Atılım Üniversitesi Kurumsal Arşivi
TypeVisual Media
Speaker(s)/Author(s)Prof. Dr. Abdurrahim Özgenoğlu
Title
Rektörler Anlatıyor
KeywordsPromotion days, college presentation, Abdurrahim Özgenoğlu
Date23.06.2014
Place/Channel NameTRT Okul
Inventory No1AV_2014_06_23_03
Duration/Size00:29:25
Video