Atılım Üniversitesi Kurumsal Arşivi
TypeSeminar
StatusUnpublished
Speaker(s)/Author(s)Roger Cowdrey (Uluslararası Yönetim Danışmanı, "Creating an Entrepreneurial Mindset" kitabının yazarı)
Title
(Girişimcilik Eğitim Serisi IV) : 'Preparing for Uniqueness'
SubjectEntrepreneurship
KeywordsEntrepreneurship
Date30.04.2014
Place/Channel NameAtılım University Kemal Zaim Sunel Conference Hall
DepartmentFaculty of Management
LanguageEnglish
Inventory No1SEM_İS_20140430_125
Content

-

Galery

Photo 1, Photo 2, Photo 3

Duration/Size01:11:00
Video