Atılım Üniversitesi Kurumsal Arşivi
TypeConference
StatusUnpublished
Speaker(s)/Author(s)Prof. Dr. Şükrü Haluk Akalın, Prof. Dr.Berrin Aksoy, Doç. Dr. Nesrin Takızade Karaca, Yrd. Doç. Dr. Ali Yakıcı.
Title
Güzel Türkçemiz: Türkçe’nin Gücü ve Kullanımı
SubjectTurkish language – Etymology
KeywordsLanguage, Turkish, etymology, audiovisual media
Date13.12.2006
Place/Channel NameAtılım University Seyhan Cengiz Turhan Conference Hall
DepartmentFaculty of Arts & Sciences
LanguageTurkish
Inventory No1KON_EF_20061213_5
Content

Prof. Dr. Şükrü Haluk Akalın "Türkçe'nin Gücü ve Türk Dil Kurumu"(pdf)--PPT
Prof. Dr. Berrin Aksoy "Yazın Çevirisinde Türkçe Yanlışlar"(pdf)--PPT
Doç. Dr. Nesrin Takızade Karaca " Görsel, İşitsel Medya'da Türkçe'nin Kullanımı"(pdf)

Galery

-

Duration/Size(46:03), (26:55), (36:38)
Video