Atılım Üniversitesi Kurumsal Arşivi
TypeConference
StatusUnpublished
Speaker(s)/Author(s)Ali Bilge Faruk Bildirici Nursun Erer Doğan Tılıç
Title
Küreselleşmenin Medyası, Medyanın Küreselleşmesi, Günahlar ve Fırsatlar, Nasıl Bir Medya?
SubjectMedia and politics – Turkey Globalization – Media – Turkey
KeywordsGlobalization, media, politics, communication, opportunity
Date18.04.2007
Place/Channel NameAtılım University Seyhan Cengiz Turhan Conference Hall
DepartmentFaculty of Arts & Sciences
LanguageTurkish
Inventory No1KON_EF_20070418_7
Content

PDF(258 KB)

Galery

26 pictures

Duration/Size(01:30:47), (29:53)
Video