Atılım Üniversitesi Kurumsal Arşivi
TypeConference
StatusUnpublished
Speaker(s)/Author(s)Mütercim Merve İlkkutlu Ayhan (AB Bakanlığı)
Title
AB Müktesebatı ve Çevirisinde İzlenen Adımlar
SubjectEuropean Union - Translation into Turkish
KeywordsEuropean Union, translate
Date26.12.2013
Place/Channel NameAtılım University Seyhan Cengiz Turhan Conference Hall
DepartmentFaculty of Arts & Sciences
LanguageTurkish
Inventory No1KON_FE_20131226_28
Content

PPTX-(280 KB)

Galery

2 Pictures

Duration/Size(00:37:34')
Video