Atılım Üniversitesi Kurumsal Arşivi
TypeAtılım University in The Press
Title
Atılımdan Gençler atağı
KeywordsGençlerbirliği, sports, Gençlerbirlikliler community, Serdar Öztürk, Ezgi Kazak, Fatih Eren
SourceSabah Gazetesi Ankara Eki, 02-11-2007
LanguageTurkish
Inventory No1GK_2007_11_02_0035
Galery