Atılım Üniversitesi Kurumsal Arşivi
TypeAtılım University in The Press
Title
Atılım Üniversitesi de tek yürek oldu
KeywordsTerror, walking, Abdurrahim Özgenoğlu
SourceSabah Gazetesi Ankara Eki, 24-10-2007
LanguageTurkish
Inventory No1GK_2007_10_24_0030
Galery